Oferta

Mając na uwadze potrzeby aktywnych zawodowo rodziców, żłobek Magiczny Świat Dziecka czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 6:30 do 18:00

W razie potrzeby, na życzenie Rodziców i za dodatkową opłatą, pracujemy także w weekendy oraz pełnimy dyżury nocne.

Dla wszystkich nowych dzieci i ich Rodziców, przewidujemy możliwość adaptacji – dzięki temu Opiekunowie i Maluszki mogą spokojnie i bez stresu przejść etap pozostawania pod opieką nowych cioć.

Grupy

Grupy liczą: 17 dzieci młodsza grupa, 20 dzieci starsza. Każda z grup jest pod opieką 2 nauczycieli – wychowawców oraz asystentki wychowawcy.

Zajęcia dodatkowe

Zajęcia z języka angielskiego,

Zajęcia rytmiczne,

Warsztaty plastyczne,

Muzykoterapia z elementami muzyki klasycznej (tzw. „efekt Mozarta”)

Zajęcia edukacyjne prowadzone metodą projektu (projekty tygodniowe,dwutygodniowe,dni tematyczne)

Śpiewanki – pokazywanki, czyli zabawy z dźwiękiem, gestem i słowem (glottodydaktyka na wesoło)

Zabawy i ćwiczenia relaksacyjne.

Oferujemy także w ramach zajęć codziennych:

Naukę poprzez zabawę, muzykę i ruch

Czytanie książek

Zajęcia teatralne – nasz magiczny teatrzyk

1x w miesiącu w ramach czesnego

Edukację ekologiczną i prozdrowotną

Swobodną zabawę, kształcącą kreatywność dziecka

Kąciki tematyczne

(przyrodnicze, muzyczne, sportowe, kulinarne)