Metody pracy

Bajkoterapia

to metoda nowa, genialna w swej prostocie, a przy tym skuteczna i zyskująca coraz większą popularność na świecie. Mówiąc najprościej – to terapia przez bajki. Czytając te wybrane, można dziecku pomóc w wielu trudnych dla niego sytuacjach emocjonalnych, takich jak np. pierwsze dni w przedszkolu, czy irracjonalne lęki. Bajkoterapia to także doskonała metoda relaksacyjna. Odpowiednio dobrane i opowiedziane albo przeczytane historie mogą doskonale wyciszyć, choćby przed snem, po dniu pełnym wrażeń lub pracy.

Elementy muzykoterapii

Tradycje stosowania muzyki w terapii sięgają już czasów plemiennych, kiedy szaman w czasie rytuałów leczniczych stosował śpiew, grę na instrumentach i taniec. Podstawowym środkiem oddziaływania w muzykoterapii jest dźwięk, muzyka, która często jest wyzwalaczem i katalizatorem przeżyć i emocji. Wyróżnia się podział na: muzykoterapię aktywną, do której zalicza się oddziaływania angażujące „fizycznie” (jak śpiew, gra na instrumentach, ruch przy muzyce, improwizacja) oraz muzykoterapię receptywną, której podstawą jest słuchanie muzyki, relaksacja i wizualizacja.

Integracja Sensoryczna

Rozwój percepcji wrażeń: dotykowych, wzrokowych i słuchowych, planowanie ruchu. W przypadku większości dzieci proces integracji sensorycznej rozwija się w sposób naturalny w wyniku typowych aktywności dla wieku dziecięcego. Planowanie ruchu jest naturalnym efektem tego procesu, podobnie jak umiejętność wykonywania reakcji adaptacyjnych na bodźce sensoryczne. Niestety u niektórych dzieci integracja sensoryczna nie rozwija się w wystarczającym stopniu. W takich przypadkach mogą pojawić się problemy w nauce, rozwoju lub problemy z zachowaniem.

Metoda Ruchu Rozwijającego

to system ćwiczeń i zabaw ruchowych, które wywodzą się z naturalnych potrzeb, zaspokajanych w kontakcie z dorosłymi – tzw. baraszkowanie pojawiające się we wczesnym dzieciństwie. Metoda ta jest propagowana na całym świecie jako jeden z ważniejszych czynników rozwoju psychomotorycznego małych dzieci. Wykorzystuje dotyk, ruch oraz wzajemne relacje fizyczne, emocjonalne i społeczne do rozszerzania: świadomości własnego ciała i usprawniania ruchowego, świadomości przestrzeni i działania w niej, pogłębiania kontaktu z innymi ludźmi.

Metoda Pedagogiki Zabawy

Metoda ta polega na wykorzystaniu w procesie dydaktyczno-wychowawczym różnych pląsów, zabaw muzyczno-ruchowych, tańców ludowych w celu integracji dzieci. Uczy ona współdziałania w grupie, wyzwala aktywność, pobudza dzieci do ekspresji muzyczno-ruchowej. Poprzez ćwiczenia muzyczno ruchowe w grupie ułatwia komunikację interpersonalną i uatrakcyjnia zajęcia edukacyjne

Techniki relaksacyjne wg Jacobsona

to prosta i skuteczna metoda relaksacji, polegająca na nauce rozluźniania wszystkich partii ciała poprzez naprzemienne napinanie i rozluźnianie poszczególnych grup mięśni.

Porozumienie bez przemocy

zadaniem tej metody jest przypomnienie, jak my ludzie powinniśmy wzajemnie odnosić się do siebie – jak słuchać (brać) i wyrażać (dawać). Dzięki tej metodzie uczymy się uzewnętrzniać swoje potrzeby i oczekiwania, a także akceptować odpowiedzi, których nie zawsze mamy ochotę wysłuchać. Metoda ta pozwala na zmniejszanie konfliktów między dziećmi, uczy jak rozmawiać oraz wyrażać swoje uczucia i potrzeby. Jest doskonałą metodą zarówno terapeutyczną, jak i wspierającą ogólny wewnętrzny rozwój (np. zwiększającą kreatywność i poziom wiary w siebie).

Pedagogika zabawy KLANZY

KLANZA jest to Polskie Stowarzyszenie Animatorów Zabawy. Metoda ta polega na wykorzystaniu w procesie dydaktyczno-wychowawczym różnych pląsów, zabaw muzyczno-ruchowych, tańców ludowych w celu integracji dzieci. Uczy ona współdziałania w grupie, wyzwala aktywność, pobudza dzieci do ekspresji muzyczno-ruchowej. Poprzez ćwiczenia muzyczno ruchowe w grupie ułatwia komunikację interpersonalną i uatrakcyjnia zajęcia edukacyjne. Zabawy prowadzone wg tej metody ułatwiają dziecku wejście w grupę, poznanie otoczenia dziecka. Wykorzystując ruch, taniec i gest, odprężają, rozluźniają, likwidują napięcie mięśni i napięcie psychiczne, pozwalają poznać odczucia, doświadczenia, potrzeby i oczekiwania poszczególnych dzieci oraz doskonale integrują grupę, umożliwiając wszystkim wspólną, aktywną zabawę, bez podziału na bawiących się i obserwatorów.

Przygotowanie do przedszkola

Magiczny Świat Dziecka to również adaptacja przygotowująca dzieci do przedszkola. Dzięki zabawom i zajęciom organizowanym w miłej i przyjaznej atmosferze, dzieci poznają podstawowe zasady panujące w przedszkolu, co pozwoli im w przyszłości łagodnie, bezpiecznie i radośnie wkroczyć w przedszkolny świat.