Magiczny świat dziecka

… tak aby sprostać waszym wymaganiom

Przedszkola

Magiczny Świat Dziecka to przedszkole dla wymagających rodziców o profilu sportowo-artystyczno-językowym z integracją sensoryczną, które powstało na kanwie wieloletniego doświadczenia w prowadzeniu opieki nad dziećmi do lat 3. Za ogromną zachętą i emocjonalnym wsparciem naszych zadowolonych rodziców zrodziło się nasze Magiczne Przedszkole.

Profil naszego przedszkola to nie tylko nazwa marketingowa, tylko w pełni zorganizowana oferta. Dysponujemy trzema salami dydaktycznymi oraz salą terapeutyczną, w której wszystkie magiczne przedszkolaki mogą uzyskać fachową pomoc naszych specjalistów (psychologów, logopedy, pedagoga, fizjoterapeuty i terapeuty SI). Dodatkowo, jako przedszkole oferujące bogaty pakiet zajęć z integracji sensorycznej, dysponujemy ogromnym wachlarzem pomocy. Sale dydaktyczne pomalowane są w stonowane kolory, aby dbać o komfort sensoryczny naszych podopiecznych.

Badając ofertę konkurencyjnych przedszkoli, a także analizując wypowiedzi rodziców naszych żłobkowych absolwentów, doszliśmy do wniosku, że na Tarchominie brakuje przedszkola, które kładło by nacisk na edukację językową dzieci, na ich rozwój psychofizyczny, a także na wczesne wykrywanie ich ukrytych talentów. Nasze doświadczenie także podpowiada nam, że połączenie tych trzech składników to kwintesencja zdrowego, inteligentnego i szczęśliwego dziecka. Chcemy, aby nasze magiczne dzieci właśnie takie były. To nasza przedszkolna misja. Mamy nadzieję, że posyłając swoje dzieci do naszego przedszkola, podejmą Państwo pierwszą najlepszą decyzję w sprawie edukacji swoich dzieci

Legionowo

Legionowo

Rzeszów

Rzeszów

Warszawa

Warszawa

Profil działalności

Magiczny Świat Dziecka to niepubliczne przedszkole integracyjne, działające na podstawie: ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie o światy (tj. – Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm . ) – rozdział 8, rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2008 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. z 2008r. nr 7, poz. 38, Dz. U. nr 104, poz. 667) i realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz w przepisach prawnych wydanych na jej podstawie.

Przedszkole jest otwarte w godz. 6.30-18.00 i nadzór nad naszym przedszkolem sprawuje Biuro Edukacji Narodowej oraz Państwowa Inspekcja Sanitarna. Realizujemy podstawę programową zatwierdzoną przez MEN oraz indywidualny,autorski program nauczania dostosowany do profilu naszego przedszkola. Posiadamy odbiór straży pożarnej pod względem bezpieczeństwa pożarowego oraz odbiór inspekcji sanitarnej, która jest gwarancją zapewnienia odpowiednich warunków sanitarnych i higienicznych.

Misja i cele

Misja i cele

Metody pracy

Metody pracy

Jak zapisać

Jak zapisać

Kontakt

Kontakt

Żłobki

Podczas zabawy tworzymy dziecku przestrzeń, aby mogło odkrywać i poznawać świat muzyki i tańca, zdobywać nowe spojrzenie na świat poprzez zajęcia plastyczne, kąciki tematyczne i artystyczne, a także poznawać podstawy języka angielskiego. Po każdej większej dawce emocji i zaangażowania dziecka w twórcze myślenie i zabawy, stwarzamy miejsce na odpoczynek. Wówczas, czytanie książeczek, opowiadanie bajek i różnych historii, a także słuchanie muzyki relaksacyjnej, daje dziecku czas na odzyskanie wewnętrznego spokoju i harmonii. A kiedy już znowu jesteśmy rześcy i chętni do pracy, pobudzamy wszystkie mięśnie delikatną gimnastyką i wracamy do zabawy.

Celem naszej pracy jest naturalny rozwój Twojego dziecka. Naszym Maluszkom proponujemy zabawy edukacyjno – wychowawczo – rozwojowe w kameralnej atmosferze. Robimy wszystko, by uczyć dzieci poprzez zabawę, doskonaląc przy tym umiejętności i rozwijając talenty.

Plan zajęć i zabaw w naszej placówce ustalany jest przez Panią Dyrektor Edukacyjną w porozumieniu z całym gronem pedagogicznym i dostosowywany do wieku oraz indywidualnych potrzeb, a także tempa rozwoju dziecka.

Legionowo

Legionowo

Warszawa

Warszawa

Misja i cele

Misja i cele

Metody pracy

Metody pracy

Jak zapisać

Jak zapisać

Kontakt

Kontakt

Masz pytania?

Zadzwoń lub napisz do nas!

Kontakt telefoniczny: