Oferta

OFERTA

Realizujemy program edukacyjny zgodny z profilem przedszkola, tj. SPORTOWO-ARTYSTYCZNO-JĘZYKOWY Z INTEGRACJĄ SENSORYCZNĄ. Realizujemy podstawę programową MEN dostosowując ją pod nasz profil. Wszystkie zajęcia realizowane są poprzez ruch, sztukę i edukację językową. Przedszkole posiada salę terapeutyczną dla dzieci, z profesjonalnym wyposażeniem do integracji sensorycznej, gimnastyki korekcyjnej, terapii ręki i fizjoterapii i na stałe zatrudnia fizjoterapeutów i terapeutę SI, którzy prowadzą ww. zajęcia. Zajęcia muzyczno-artystyczne odbywają się trzy razy w tygodniu, z wykwalifikowanym instruktorem rytmiki i instruktorką tańca. Obecność tak wykwalifikowanej kadry, zgodnie z profilem sportowo-artystyczno-językowym pozwala na rozwijanie kreatywnego uczestnictwa przedszkolaków w zajęciach i rozwój ich percepcji, zmysłów i zdolności psychofizycznych. Dodatkowo przedszkole wprowadziło innowację i pracuje zgodnie z programem Dar Zabawy wdrażając pedagogikę froeblowską do codziennych zajęć.

Dla wszystkich nowych dzieci i ich Rodziców, przewidujemy możliwość adaptacji.

Oferujemy codziennie:

Realizowanie podstawy programowej MEN poprzez zabawę, muzykę, sztukę i ruch

Zajęcia w oparciu o przygotowywane scenariusze zabaw

Zajęcia teatralne, nauczanie poprzez sztukę, kształtowanie w Przedszkolakach wartości poznawczych i zdolności autoprezentacji

Edukację ekologiczną i prozdrowotną

Swobodną zabawę, kształcącą kreatywność dziecka

Sport na wesoło, ruch na świeżym powietrzu we własnym ogrodzie, dostępnym tylko dla naszych podopiecznych z bezpieczną, certyfikowaną powierzchnią

Kąciki tematyczne (przyrodnicze, muzyczne, sportowe, kulinarne)

4 zajęcia dziennie po 30 min ze specjalistami

Zabawy i ćwiczenia relaksacyjne

Język angielski

3x w tygodniu

Fizjoterapia

1x w tygodniu

Gimnastyka korekcyjna

1x w tygodniu

Integracja sensoryczna

1x w tygodniu

Zajęcia sportowe z fizjoterapeutą

1x w tygodniu

Logopedia z logorytmiką

1x w tygodniu

Bajkoterapia metodą dramy/Arterapia

1x w tygodniu

Zajęcia muzyczno-rytmiczne

2x w tygodniu

Alpakoterapia

1x w tygodniu

Zajęcia metodą Ruchu Rozwijającego W. Sherborne

1x w tygodniu

Mini akrobatyka

1x w tygodniu

Sensorki *

1x w tygodniu

* Sensorki-zajęcia sensoryczne z fizjoterapeutą w ramach czesnego! Integracja układu narządów zmysłów stanowi podstawę prawidłowej egzystencji i osiągania sukcesów życiowych każdego człowieka. Bardzo skomplikowane procesy jak np. planowanie i koordynacja ruchów, percepcja słuchowa i wzrokowa, czytanie, pisanie oraz mowa, zależą od procesów integracyjnych zachodzących w ośrodkowym układzie nerwowym. Dlatego właśnie bardzo ważne jest, by te potrzeby przebiegały w sposób prawidłowy i harmonijny. u0022Sensorkiu0022 są to zajęcia dla wszystkich dzieci, stymulujące systemy zmysłowe i dające uczestnikom możliwość u0022doświadczania światau0022 oraz poznawania własnego ciała i odczuwania. Dzieci odkrywają obecność wszystkich zmysłów. Sensorki stanowią bardzo atrakcyjną formę zabawy ponieważ podczas zajęć wykorzystywane są materiały i zabawki uwielbiane przez dzieci – kłujące przybory równoważne, pudła w których znajdują się np. piasek, kamyki czy mąka, kształty figur o różnych fakturach, piłki dźwiękowe i świetlne. Dla dzieci to wspaniała zabawa która ma ogromny wpływ na ich rozwój i pomaga zapobiegać deficytom sensorycznym które w obecnych czasach są niestety jedną z najczęstszych dolegliwości dotykających dzieci w wieku przedszkolnym. Zajęcia prowadzi fizjoterapeuta na stałe obecny w naszym przedszkolu!rnrnPonadto, starannie wyselekcjonowana kadra to duży atut naszego Magicznego Przedszkola. Jesteśmy przekonani, że nasi Wychowawcy spełnią wymagania nawet najbardziej wymagających rodziców.

Oprócz powyższych zajęć dodatkowych, w Magicznym Przedszkolu realizowane są dni tematyczne i dodatkowe projekty pracy w ramach realizacji podstawy programowej MEN, wzbogacone zajęciami prowadzonymi poza przedszkolem, tj. wycieczkami, wyjściami edukacyjnymi, spotkaniami.

Zajęcia dodatkowe

Zajęcia dodatkowe do wyboru przez rodziców (dodatkowo płatne). Zajęcia dodatkowe do wybrania przez rodziców: