Metody pracy

Integracja Sensoryczna

Terapia zaburzeń integracji sensorycznej polega na uczeniu dziecka prawidłowego odbioru i adekwatnej interpretacji bodźców – zarówno tych pochodzących z otoczenia, jak i tych płynących bezpośrednio z własnego ciała. To dla malucha czysta frajda, gdyż ma charakter tzw. naukowej zabawy i odbywa się w sali wyposażonej w specjalistyczny sprzęt i różnorodne pomoce. Terapeuta przygotowuje zestaw ćwiczeń indywidualnie dobrany do potrzeb konkretnego dziecka. Zadania mają różny stopień trudności: jest huśtanie, pełzanie, turlanie, balansowanie i wiele innych przyjemności! Wszystko po to, aby usprawnić pracę systemu nerwowego. Te pozornie błahe ćwiczenia mogą usprawnić także motorykę małą i dużą oraz koordynacje wzorkowo-ruchową, co ma duży wpływ w późniejszych latach na edukacje i sukces szkolny.

przedszkole w Rzeszowie

Ponadto metoda IS wykorzystywana jest w pracy z dziećmi:

– z potrzebami ruchowymi, które nie potrafią „usiedzieć w miejscu”
– z opóźnieniem psychoruchowym
– z grupy ryzyka, wcześniaków z uszkodzeniami okołoporodowymi>/li>
dzieci z trudnościami w koncentracji
– z zaburzeniami mowy
– z ADHD, ADD, z autyzmem, zespołem Aspergera, upośledzeniem umysłowym
ze specyficznymi trudnościami szkolnymi, takimi jak: dysleksja, dysgrafia, dysortografia,
– z mózgowym porażeniem dziecięcym

przedszkole Warszawa

Metody aktywności ruchowej i tańca

– Metoda gimnastyki twórczej (ekspresyjnej) Rudolfa Labana

– Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne

– Metoda aktywnego słuchania muzyki Bati Strauss

przedszkole Legionowo

Metody aktywne ożywiające działania pedagogiczne

– Metoda Pedagogiki Zabawy

– Metoda twórczego myślenia J. Osborne „Burza mózgów”

– Gry planszowe

Żłobek Legionowo

Techniki parateatralne

– Drama

– Pantomima

niepubliczne przedszkola i żłobki

Metody z zakresu edukacji matematycznej

Edukacja matematyczna wg Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej i Ewy Zielińskiej – program wspomagania rozwoju umysłowego łączącego w jeden proces:

– intensywne wspomaganie rozwoju inteligencji operacyjnej dzieci,

– kształtowanie odporności emocjonalnej potrzebnej dzieciom do pokonywania trudności,

– rozwijanie umiejętności matematycznych dokonywanych w naturalnych sytuacjach życia codziennego, podczas nadarzających się okazji i wymaganych potem na lekcjach matematyki.

przedszkole dla wymagających

Metody wspomagające naukę czytania

Metoda odimiennej nauki czytania dr Ireny Majchrzak

– wprowadzanie dziecka w świat słów powinno odbywać się na zasadzie zabaw i gier, przynoszących dziecku radość i satysfakcję,

– celem nauki czytania jest zrozumienie sensu i znaczenia poszczególnych słów, a nie pozbawionych znaczenia oddzielnych liter, dlatego dziecko poznaje przede wszystkim wyrazy, a następnie litery, z których są zbudowane,

– dziecko na początku otrzymuje określony, skończony zbiór liter – alfabet; wie, że wszystkie wyrazy można stworzyć wykorzystując znane mu już litery.

Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowic

przedszkole w Rzeszowie

Metody relaksacyjne

– Bajkoterapia z elementami dramy

– Elementy muzykoterapii

– Techniki relaksacyjne wg Jacobsona

żłobek Legionowo

Porozumienie bez przemocy

zadaniem tej metody jest przypomnienie, jak my ludzie powinniśmy wzajemnie odnosić się do siebie – jak słuchać (brać) i wyrażać (dawać). Dzięki tej metodzie uczymy się uzewnętrzniać swoje potrzeby i oczekiwania, a także akceptować odpowiedzi, których nie zawsze mamy ochotę wysłuchać. Metoda ta pozwala na zmniejszanie konfliktów między dziećmi, uczy jak rozmawiać oraz wyrażać swoje uczucia i potrzeby. Jest doskonałą metodą zarówno terapeutyczną, jak i wspierającą ogólny wewnętrzny rozwój (np. zwiększającą kreatywność i poziom wiary w siebie).

żłobek tarchomin

Poznaj

Nasze aktualności

Żłobek w Legionowie

Żłobek w Legionowie i jego kolorowe chmurki

Dzisiaj pomimo pięknej pogody, w naszym żłobku w Legionowie zawitały chmurki. Kolorowe chmurki. Dzieci dowiedziały się, jak powstaje deszcz. Było ciekawie, zabawnie i bardzo kolorowo.   

Masz pytania?

Zadzwoń lub napisz do nas!

Kontakt telefoniczny: