Oferta

Realizujemy program edukacyjny zgodny z profilem przedszkola, tj. SPORTOWO-ARTYSTYCZNO-JĘZYKOWY Z INTEGRACJĄ SENSORYCZNĄ. Realizujemy podstawę programową MEN dostosowując ją pod nasz profil. Wszystkie zajęcia realizowane są poprzez ruch, sztukę i edukację językową. Przedszkole posiada salę terapeutyczną dla dzieci, z profesjonalnym wyposażeniem do integracji sensorycznej, gimnastyki korekcyjnej, terapii ręki i fizjoterapii i na stałe zatrudnia fizjoterapeutkę i terapeutę SI, którzy prowadzą ww. zajęcia. Zajęcia muzyczno-artystyczne odbywają się trzy razy w tygodniu, z wykwalifikowanym instruktorem rytmiki i instruktorką tańca. Obecność tak wykwalifikowanej kadry, zgodnie z profilem sportowo-artystyczno-językowym pozwala na rozwijanie kreatywnego uczestnictwa przedszkolaków w zajęciach i rozwój ich percepcji, zmysłów i zdolności psychofizycznych. Dodatkowo przedszkole wprowadziło innowację i pracuje zgodnie z programem Dar Zabawy wdrażając pedagogikę froeblowską do codziennych zajęć.

Dla wszystkich nowych dzieci i ich Rodziców, przewidujemy możliwość adaptacji.

Oferujemy codziennie:

Realizowanie podstawy programowej MEN poprzez zabawę, muzykę, sztukę i ruch

Zajęcia w oparciu o przygotowywane scenariusze zabaw

Zajęcia teatralne, nauczanie poprzez sztukę, kształtowanie w Przedszkolakach wartości poznawczych i zdolności autoprezentacji

Edukację ekologiczną i prozdrowotną

Swobodną zabawę, kształcącą kreatywność dziecka

Sport na wesoło, ruch na świeżym powietrzu we własnym ogrodzie, dostępnym tylko dla naszych podopiecznych z bezpieczną, certyfikowaną powierzchnią

Kąciki tematyczne (przyrodnicze, muzyczne, sportowe, kulinarne)

Zabawy i ćwiczenia relaksacyjne

Zajęcia dodatkowe

Język angielski

5x w tygodniu

Fizjoterapia

1x w tygodniu

Gimnastyka korekcyjna

1x w tygodniu

Integracja sensoryczna

1x w tygodniu

Zajęcia sportowe z fizjoterapeutą

1x w tygodniu

Logopedia z logorytmiką

1x w tygodniu

Bajkoterapia metodą dramy/Arterapia

2x w tygodniu

Mini zumba

1x w tygodniu

Zajęcia muzyczno-rytmiczne

2x w tygodniu

Alpakoterapia

1x w miesiącu

Terapia ręki

1x w tygodniu

* Sensorki-zajęcia sensoryczne z fizjoterapeutą w ramach czesnego! Integracja układu narządów zmysłów stanowi podstawę prawidłowej egzystencji i osiągania sukcesów życiowych każdego człowieka. Bardzo skomplikowane procesy jak np. planowanie i koordynacja ruchów, percepcja słuchowa i wzrokowa, czytanie, pisanie oraz mowa, zależą od procesów integracyjnych zachodzących w ośrodkowym układzie nerwowym. Dlatego właśnie bardzo ważne jest, by te potrzeby przebiegały w sposób prawidłowy i harmonijny. „Sensorki” są to zajęcia dla wszystkich dzieci, stymulujące systemy zmysłowe i dające uczestnikom możliwość „doświadczania świata” oraz poznawania własnego ciała i odczuwania. Dzieci odkrywają obecność wszystkich zmysłów. Sensorki stanowią bardzo atrakcyjną formę zabawy ponieważ podczas zajęć wykorzystywane są materiały i zabawki uwielbiane przez dzieci – kłujące przybory równoważne, pudła w których znajdują się np. piasek, kamyki czy mąka, kształty figur o różnych fakturach, piłki dźwiękowe i świetlne. Dla dzieci to wspaniała zabawa która ma ogromny wpływ na ich rozwój i pomaga zapobiegać deficytom sensorycznym które w obecnych czasach są niestety jedną z najczęstszych dolegliwości dotykających dzieci w wieku przedszkolnym. Zajęcia prowadzi fizjoterapeuta na stałe obecny w naszym przedszkolu!

Ponadto, starannie wyselekcjonowana kadra to duży atut naszego Magicznego Przedszkola. Jesteśmy przekonani, że nasi Wychowawcy spełnią wymagania nawet najbardziej wymagających rodziców.

Piłka nożna

Zajęcia piłki nożnej wyrabiają u dzieci podstawowe cechy motoryczne takie jak szybkość, zwinność, siła, wytrzymałość oraz koordynacja ruchowa. W czasie zajęć jest wyraźny podział na rozgrzewkę i część w której wprowadzamy nowe umiejętności. Zajęcia dostosowane są do wieku dzieci. W głównej mierze prowadzone są w formie zabaw, gier, wyścigów, mini zawodów i kolorowych torów przeszkód. Propagowanie zdrowego trybu życia, to jedna z misji naszego przedszkola i element naszego profilu sportowego. Nauka zasad fair play i współdziałania w grupie, wreszcie prawidłowe kształtowanie nawyków ruchowych, to tylko nieliczne korzyści z prowadzonych przez nas zajęć, wszak aktywność ruchowa już od najmłodszych lat niesie ze sobą wymierne korzyści. Celem tych zajęć jest również organizacja dzieciom atrakcyjnej formy zabawy. Poprzez systematyczne uczestnictwo w ćwiczeniach fizycznych, poprzez treningi, kształtujemy w dzieciach pozytywne cechy charakteru, uczymy dzieci zdrowej rywalizacji, umiejętności radzenia sobie z porażką oraz pobudzamy chęci do nauki i dążenia do osiągania sukcesów w każdej dziedzinie. Zajęcia, jeśli pogoda pozwala, odbywają się na świeżym powietrzu co pozytywnie wpływa także na zdrowie i odporność dzieci.

Balet

Balet to podstawa wszystkich tańców. Dlatego właśnie niejedna dziewczynka skrycie marzy o baletkach i tiulowej spódniczce i aby tak „lekko tańczyć na paluszkach”, i nie jedna mama chce, by jej dziecko poruszało się z baletową gracją. Program zajęć obejmuje podstawy tańca klasycznego, mini etiudy baletowe, plastykę ruchu, naukę improwizacji, ćwiczenia rozciągające i korygujące postawę oraz synchronizację ruchu z muzyką. Uczestnictwo w zajęciach baletowych ma ogromny wpływ na rozwój fizyczny i psychiczny dziecka. Balet rozwija wyobraźnię przestrzenną, wrażliwość muzyczną i poczucie rytmu. Zajęcia wyrabiają u dzieci nawyk utrzymywania prawidłowej sylwetki, ćwiczą koordynację ciała oraz pamięć ruchową, a także płynność i harmonię ruchów. Zabawa przy muzyce klasycznej takich Mistrzów jak Czajkowski, Vivaldi czy Mozart uwrażliwia na piękno sztuki, rozwija osobowość dziecka i kształtuje jego słuch wprowadzając w świat rytmów. Zajęcia dają dzieciom także możliwość swobodnej ekspresji, własnej improwizacji muzycznej i stanowią doskonałą okazję do nabywania umiejętności współpracy w grupie. Przedszkolaki dzięki tej formie ćwiczeń, realizują naturalną potrzebę ruchu wieku dziecięcego

Język hiszpański

Język hiszpański, po chińskim i angielskim, jest trzecim najczęściej używanym językiem na świecie i drugim najczęściej stosowanym językiem w międzynarodowej komunikacji. Hiszpański to także oficjalny język Organizacji Narodów Zjednoczonych i jej struktur. Dlatego też program edukacyjny naszego przedszkola przewiduje realizowanie współczesnych europejskich standardów wielojęzyczności już od najmłodszych lat. Jesteśmy świadomi jak istotną umiejętnością we współczesnym świecie jest znajomość języków obcych. Dlatego też pragniemy podarować naszym Magicznym Przedszkolakom możliwość obcowania i osłuchiwania się z dwoma językami obcymi: angielskim i hiszpańskim. Chcemy zaszczepić w naszych małych podopiecznych radość ze zdobywania bogatego słownictwa oraz ze znajomości podstawowych struktur językowych, które dadzą im w przyszłości możliwość ich rozwijania i jednoczesnego porozumiewania się w dwóch językach obcych: angielskim oraz hiszpańskim.

Masz pytania?

Zadzwoń lub napisz do nas!

Kontakt telefoniczny: