Nauczyciel w żłobku w Warszawie

Nasza misja, to:

... codziennie szczęśliwe dziecko,

... codzienny uśmiech dziecka,

... także szczęśliwi Rodzice naszych Maluszków!

Cele:

  • Stworzenie dziecku atmosfery rodzinnej, w której będzie się czuło bezpiecznie i beztrosko
  • Pomoc rodzicom w opiece i wychowaniu dziecka
  • Stworzenie odpowiednich warunków do prawidłowego rozwoju
  • Dbanie o to, aby dziecko rozwijało się w atmosferze miłości, życzliwości i wzajemnego zaufania
  • Wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka
  • Wzmacnianie więzi uczuciowych pomiędzy dzieckiem, rodzicami i pozostałymi członkami rodziny
  • Rozwijanie wrażliwości estetycznej, ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej
  • Kształtowanie umiejętności obserwacji zjawisk zachodzących w otoczeniu przyrodniczym, społecznym i kulturowym
  • Rozbudzanie ciekawości poznawczej, zachęcanie do aktywności badawczej i wyrażania własnych myśli i przeżyć
  • Rozwijanie samodzielności oraz kreatywnego myślenia dziecka

Ta strona używa plików cookie Więcej informacji