Przedszkole dla dzieci z orzeczeniami, z autyzmem i Aspergerem

pomoce terapeutyczne

Magiczny Świat Dziecka to przedszkole artystyczno-sportowo-językowe z grupą terapeutyczną dla dzieci z orzeczeniami, z autyzmem i Aspergerem, której celem jest tworzenie indywidualnych procesów terapeutycznych tak, by dać im szansę na równy start ze zdrowymi rówieśnikami. Podczas zabawy tworzymy naszym podopiecznym przestrzeń dla kształtowania kompetencji społecznych i komunikacyjnych.

Metody edukacyjno - terapeutyczne stosowane w naszym przedszkolu:

Integracja sensoryczna

integracja sensoryczna

Fizjoterapia

fizjoterapia

Terapia ręki

terapia ręki

Relaksacja

dzieci leżące - relaks

Terapia zajęciowa

terapia-sport

Estetoterapia

las-przyroda

Ludoterapia

ludoterapia

Dogoterapia

dzieci bawią się z psem

Arteterapia

dziecko z pomalowanymi rękoma

Kinezyterapia

dzieci ćwiczące na piłce

Zajęcia indywidualne w przedszkolu odbywają się z następującymi specjalistami:

Logopeda

Psycholog

Terapeuta integracji sensorycznej

Pedagog specjalny

Fizjoterapeuta

Dogoterapeuta

Jesteśmy placówką o charakterze edukacyjno-terapeutycznym. Naszym celem jest organizowanie edukacji i terapii dzieci niepełnosprawnych, odpowiednio do ich możliwości, w oparciu o Indywidualne Programy Edukacyjno-Terapeutyczne (IPET) opracowane przez zespół nauczycieli i terapeutów. Uczęszczającym do naszej placówki dzieciom zapewniamy kompleksową terapię.

Zgodnie z profilem przedszkola stosujemy następujące metody terapeutyczne:

Integracja sensoryczna i Fizjoterapia

Integracja Sensoryczna jest terapeutyczną i profilaktyczną metodą pracy z dziećmi. Terapia integracji sensorycznej odbywa się w specjalnie przygotowanej sali, wyposażonej w specjalistyczne przyrządy. Sprzęt ten przeznaczony jest do stymulacji systemu przedsionkowego, proprioceptywnego i dotykowego, ale również wzrokowego, słuchowego i węchowego. Dla dziecka jest atrakcyjną formą zabawy. Fizjoterapeuta i Terapeuta SI, który dodatkowo jest Nauczycielem i Pedagogiem, pracuje w naszym przedszkolu codziennie po 8h.

Arteterapia

jest to forma psychoterapii, traktującej środki artystyczne jako sposób komunikacji. Uczestnik arteterapii tworzy obrazy oraz obiekty. Dzięki temu, dziecko zaczyna otwierać się na świat, lepiej rozumie siebie oraz naturę swoich trudności i problemów. To z kolei prowadzi do trwałej i pozytywnej zmiany w postrzeganiu samego siebie, (także w relacjach społecznych) oraz poprawy jakości życia. Organizując zajęcia w naszym przedszkolu wykorzystujemy tę metodę. W ramach arteterapii prowadzone są warsztaty wykorzystujące terapeutyczne walory szeroko pojętej sztuki:

  • biblioterapia (książki),
  • dramatoterapia (elementy teatru i dramy),
  • choreoterapia (taniec i ruch),·
  • muzykoterapia (słuchanie, granie, tworzenie muzyki, śpiewanie).

Terapia zajęciowa

jest jedną z form rehabilitacji. Znajduje się ona na styku dyscyplin naukowych takich jak fizjoterapia, pedagogika i psychologia. Można ja tłumaczyć jako formę terapii wykorzystującą lecznicze właściwości różnych zajęć, które angażują podopiecznych fizycznie, psychicznie oraz rozwijają ich relacje społeczne.

Terapia ręki

Celem nadrzędnym terapii ręki jest usprawnianie małej motoryki, a więc ruchów precyzyjnych ręki i palców, właściwie skoordynowanych ze wzrokiem. Terapią ręki wspomagamy rozwój dzieci w wieku przedszkolnym, aby zapewnić im dobry start w szkole. Dotyczy to zarówno tych dzieci, które potrzebują dodatkowego wczesnego wsparcia w rozwoju jak i tych, których tempo rozwoju nie budzi zastrzeżeń. W pierwszym etapie terapia ręki obejmuje zabawy i ćwiczenia dostarczające różnych bodźców dotykowych i ćwiczących sprawność mięśni ręki oraz koordynację wzrokową w zakresie „ręka – oko”. W kolejnym etapie obejmuje też naukę pisania. Etapowość działań w terapii ręki uwzględnia etapy osobniczego rozwoju psychomotorycznego dziecka. Zadania i ćwiczenia dostosowuje się do wieku i prezentowanych zdolności manualnych. Dąży się do osiągnięcia możliwie najsprawniejszego wykonywania przez dziecko czynności (zdolności, które dziecko w normie rozwojowej powinno osiągnąć na danym etapie rozwoju), związanych z samoobsługą i wykonywaniem zadań edukacyjnych (ubieranie się, rozbieranie, jedzenie, picie, czynności higieniczne i porządkowe, rysowanie, wykonywania prac plastycznych itp.).

Estetoterapia

rozwijanie zmysłu estetycznego poprzez kontakt z pięknem otoczenia, przyrody, eksponatów muzealnych.

Kinezyterapia

inaczej leczenie ruchem jest to dział fizjoterapii obejmujący działania z zakresu leczniczych ćwiczeń fizycznych. W terapii zajęciowej prowadzi się: gimnastykę poranną, gry sportowe, spacery.

Ludoterapia

element ważny szczególnie w terapii dzieci, to terapia wykorzystująca gry i zabawy. Opiera się na naturalnej dziecięcej potrzebie ruchu i aktywności fizycznej, wyzwala wiele uczuć i emocji, uczy współpracy ale także zdrowej rywalizacji i współzawodnictwa. Ponadto uczy przestrzegania reguł i ogólnie przyjętych norm zachowania.

Relaksacja

jest formą psychoterapii, jej celem jest rozładowanie napięcia psychicznego i fizycznego, wyciszenie się i odprężenie. To bardzo ważna umiejętność w strategii radzenia sobie ze stresem.

Ta strona używa plików cookie Więcej informacji