przedszkole warszawa tarchomin rysujące dzieci

Magiczny Świat Dziecka to przedszkole dla wymagających rodziców o profilu sportowo-artystyczno-językowym z integracją sensoryczną, które powstało na kanwie wieloletniego doświadczenia w prowadzeniu opieki nad dziećmi do lat 3. Za ogromną zachętą i emocjonalnym wsparciem naszych zadowolonych rodziców zrodziło się nasze Magiczne Przedszkole.

Profil naszego przedszkola to nie tylko nazwa marketingowa, tylko w pełni zorganizowana oferta. Dysponujemy trzema salami dydaktycznymi oraz salą terapeutyczną, w której wszystkie magiczne przedszkolaki mogą uzyskać fachową pomoc naszych specjalistów (psychologów, logopedy, pedagoga, fizjoterapeuty i terapeuty SI). Dodatkowo, jako przedszkole oferujące bogaty pakiet zajęć z integracji sensorycznej, dysponujemy ogromnym wachlarzem pomocy. Sale dydaktyczne pomalowane są w stonowane kolory, aby dbać o komfort sensoryczny naszych podopiecznych.

Badając ofertę konkurencyjnych przedszkoli, a także analizując wypowiedzi rodziców naszych żłobkowych absolwentów, doszliśmy do wniosku, że na Tarchominie brakuje przedszkola, które kładło by nacisk na edukację językową dzieci, na ich rozwój psychofizyczny, a także na wczesne wykrywanie ich ukrytych talentów. Nasze doświadczenie także podpowiada nam, że połączenie tych trzech składników to kwintesencja zdrowego, inteligentnego i szczęśliwego dziecka. Chcemy, aby nasze magiczne dzieci właśnie takie były. To nasza przedszkolna misja. Mamy nadzieję, że posyłając swoje dzieci do naszego przedszkola, podejmą Państwo pierwszą najlepszą decyzję w sprawie edukacji swoich dzieci :)

Profil działalności

Magiczny Świat Dziecka to niepubliczne przedszkole integracyjne, działające na podstawie: ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie o światy (tj. – Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm . ) – rozdział 8, rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2008 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. z 2008r. nr 7, poz. 38, Dz. U. nr 104, poz. 667) i realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz w przepisach prawnych wydanych na jej podstawie.

Przedszkole jest otwarte w godz. 6.30-18.00 i nadzór nad naszym przedszkolem sprawuje Biuro Edukacji Narodowej oraz Państwowa Inspekcja Sanitarna. Realizujemy podstawę programową zatwierdzoną przez MEN oraz indywidualny,autorski program nauczania dostosowany do profilu naszego przedszkola. Posiadamy odbiór straży pożarnej pod względem bezpieczeństwa pożarowego oraz odbiór inspekcji sanitarnej, która jest gwarancją zapewnienia odpowiednich warunków sanitarnych i higienicznych.

Dbamy o to, by do rytmu dnia dziecka, wkradło się trochę magii.

Podczas zabawy tworzymy dziecku przestrzeń, aby mogło odkrywać i poznawać świat muzyki i tańca, a poprzez zajęcia teatralne, plastyczne i obcowanie ze sztuką (odgrywanie scenek, tworzenie dialogów) zdobywać nowe spojrzenie na świat, poszerzać horyzonty, uczyć się współpracy w grupie, twórczego myślenia, wyciągania wniosków, a także nabierać pewności siebie, poszerzać słownictwo i zdobywać kompetencje "negocjacyjne", co z pewnością zaprocentuje w przyszłości, w jego dorosłym życiu. Robimy wszystko, by uczyć dzieci poprzez zabawę, doskonaląc przy tym umiejętności i rozwijając talenty. Poprzez zabawę uczymy się i pobudzamy naszą kreatywność po to, by w przyszłości stać się wyjątkowymi i wartościowymi ludźmi.

Ta strona używa plików cookie Więcej informacji